نمونه‌کار ویرایش

  دست‌نوشته پس‌از حروف‌چینی به ویراستار سپرده می‌شود. word محیطی مناسب برای ویرایش متن است و بهتر است متن به‌صورت تایپ‌شده…

  نرخ‌نامۀ ویرایش

  تعرفۀ ویراستاری با درنظر گرفتن تعداد کلمات محاسبه می‌شود؛ ازاین‌رو، اندازۀ فونت و صفحه یا عکس‌ و جدول در آن…

  معیار ویرایش و همکاران‌ ویراستار

  معیار ویرایش شیوه‌نامۀ جامع «متن‌آفرین» است که براساس مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگ بزرگ سخن و نظرِ استادانِ…

  ویرایش‌

  در مؤسسۀ «متن‌آفرین»، ویراستارانِ آموزش‌دیده در انواع ویرایش، به‌صورت تخصصی زیرنظر مدیریتی منسجم روی متنی واحد کار می‌کنند تا خدمات…

  دانستنی ها

  بستن